دریافت(سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها)

در این پایان نامه به بررسی میپردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات110حجم0/367 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حسابداری * قابل استفاده برای رشته مدیریت مقدمه بیشتر مدیران دانشگاهی و مراكز آموزشی معمولا چشم انداز مناسبی از مدیرسیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها||سی اِکس42042582|cxe42042582|سیستم هزینه یابی,هزینه یابی بر مبنای فعالیت,سیستم مدیریت هزینه در سازمان,کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش آموزش,دانلود پایان نامه بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاهها,کاربرد سیستم ABC در دانشگاه,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پایان نامه رشته حسابداری
هم اکنون فایل با موضوع سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پایان نامه به بررسی میپردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات110حجم0/367 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حسابداری*قابل استفاده برای رشته مدیریت مقدمه بیشتر مدیران دانشگاهی و مراكز آموزشی معمولا چشم انداز مناسبی از مدیریت هزینه ها به عنوان یكی از فرآیندهای مهم و نوین سیستم حسابداری مدیریت در سازمان خود ندارند. اما شكی نیست كه دسترسی به این اطلاعات یكی از ابزارهای مهم و استراتژیکی است كه اطلاعات مفیدی را در دسترس مدیران جهت تصمیم گیری های متعدد قرار می دهد و با فراهم کردن بازخورهای مناسب به آنها کمک می کند تا بر اساس آن بتوانند به پیشرفت بیشتر سازمان خود و حفظ آن در بازار شدید رقابتی دست یابند[Morgan;2001]. یكی از شكلهای جدید رقابت كه در آینده در بخش آموزش باعث افزایش شکاف و برتری بین دانشگاهها و موسسات آموزشی خواهد شد، مربوط به ارائه خدمات آموزشی "دانش محور" می باشد. در این میان دانشگاهها به لحاظ اینكه بتوانند مزیتهای رقابتی خود را حفظ كنند، نیاز دارند تا بدانند که هزینه خدمات مختلفی را كه ارائه می كنند به چه میزان می باشد و علاوه بر این اطلاع صحیح و كافی از اجزا هزینه ها و ساختار تشكیل دهنده آنها در سازمان خود داشته باشند. برای مدیران دانشگاهها وتصمیم گیرندگان بخش آموزش، دسترسی به اطلاعات "مدیریت هزینه" به عنوان یك ابزار كلیدی جهت تاثیرگذاری بر فعالیتهای داخل موسسه و فراهم كردن ایده ها و افكار مناسب برای اداره کردن و مدیریت فعالیتهای آموزشی بسیار مهم و ضروری می باشد. این موضوع نه تنها بعنوان یك محرك اساسی بر مسائل مالی نظام آموزشی و دانشگاهی تاثیر اساسی دارد، بلكه بر فرهنگ سازمانی و چگونگی ساز و كار آن نیز تاثیر معناداری خواهد داشت. برای این منظور توجه به اصل "مدیریت هزینه" به عنوان یكی از موضوعات جدید و حاضر در بین سازمانهای جهانی مطرح است و سازمانهای آموزشی نیز بدلیل اینکه در این بازار رقابتی مشغول به فعالیت می باشند، باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند[Hermiston;1999]. چارچوبی كه برای سیستم مدیریت هزینه در هر سازمانی وضع می شود باید این اطمینان را بطور دائم ایجاد كند كه این سیستم می تواند استراتژیهای جاری سازمان را با فشارهای رقابتی و موقعیتهای سازمانی تطبیق دهد. سازمانها و مدیران آنها نیاز دارند كه بدانند چگونه می توانند با تصمیمات و فعالیتهای خود، ارزشهای موجود را حفظ نموده و ارزش افزوده جدیدی را در سازمان ایجاد كنند. مدیریت هزینه معیار و دیدگاه مناسبی است كه می تواند به آنها را در این روند كمك كند. اطلاعات مدیریت هزینه یك روش و متدولوژی را ایجاد می كند كه به كمك آن مدیران وكاركنان دانشگاه درك می كنند تا تلاش و نیروی خود را بر روی چه اهدافی درسازمان متمركز كنند تا بتواند آنها را به سمت اهداف تعیین كننده جهت سازمان آنها سوق دهد. برای این منظور شناخت نارساییها و ضعف سیستمهای موجود و از طرفی ویژگیهای بخش آموزش نسبت به سایر بخشها جهت طراحی و دستیابی به یک سیستم هزینه یابی برتر، می تواند بسیار مفید و موثر باشد. کلمات کلیدی:سیستم هزینه یابیهزینه یابی بر مبنای فعالیتسیستم مدیریت هزینه در سازمانکاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش آموزش فهرست مطالبفصل اول:کلیات 11-1-مقدمه 11-2-بیان مسأله 21-2-1- تعریف مشكل 21-2-2-اهمیت مشكل 31-2-3-نحوه برخورد با مشكل 41-2-4-عوارض ناشی از تداوم مشكل 61-2-5-معرفی راه حلها و عوامل مؤثر 71-2-6-تناقضات موجود در رابطه با طراحی سیستم پیشنهادی 91-2-7-فواید ناشی از اجرا و بكارگیری سیستم پیشنهادی 101-3-سوالات یا فرضیه های پژوهش 121-4-اهداف پژوهش 141-5-تعاریف واژه ها 161-6- محدودیتهای پژوهش 181-8-خلاصه فصل 21 فصل دوم:چارچوب نظری و پیشینه تحقیق 222-1- چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 222-1-1-مقدمه 222-1-2-مكانیزم عملكرد سیستم ABC 23شكل شماره(2-1 ) مكانیزم اجرائی سیستم ABC 242-1-3-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در دانشگاههای مورد مطالعه 262-2-ادبیات تحقیق 312-2-1-مقدمه 312-2-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در بخش آموزش 322-2-3- پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC وكاربردهای آن 34دانشگاه مانتی توبا (Monitoba University) 50شبکه آموزشی اُهایو 51دانشگاه اونز كامیونیتی 52دانشگاه آكرون 53دانشگاه كنت استیت 54دانشگاه اوهایو 54مدرسه مجازی فلوریدا 55 فصـل سوم: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در بخش آموزش 593-1- مقدمه 593-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 60از دیدگاه كلی مهمترین دلایل نارسایی، سیستم های سنتی بشرح زیر است: 623-3-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش آموزش با سایر بخشها 633-4- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 683-4-1-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 693-4-1-1- مدل مقدماتی سیستم ABC 69شكل شماره (3-1 ) مدل دو بعدی سیستم ABC 711-اطلاعات درباره فعالیتها 722-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 723-4-1-2-2- دیدگاه فرآیندی مدل ABC 73شكل شماره (3-2) زنجیره فعالیتها در دیدگاه فرآیندی مدل ABC 743-4-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 763-4-2-1-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه 76برای درك بهتر عناصر تشكیل دهنده این دیدگاه و مكانیزم عملكرد آن، به تشریح این عناصر می پردازیم. 76شكل شماره(3-4) اجزاء تشكیل دهنده دیدگاه دوبعدی سیستم ABC 793-4-2-1-1- مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 823-4-2-2-اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC 833-4-3-طبقه بندی و سلسله مراتب هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC 87هزینه سطح دانشگاه 90هزینه های 90سطح واحد 90هزینه سطح گروه آموزشی 90هزینه سطح دانشکده 90مركز فعالیت واحد آموزش 90هزینه های ثبت نام و پذیرش دانشجویان 90هزینه های اینترنت و کامپیوتر 90هزینه های فوق برنامه 90هزینه های حسابداری دانشکده 90هزینه های امور نقلیه 90مركز فعالیت انبار 90مركز فعالیت دایره حسابداری 90هزینه های معاونت دانشجویی 90هزینه های امور اداری و مالی دانشگاه 90طبقه بندی سطح فعالیتها 923-4-4-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 943-4-4-5- تعریف و شناسایی محرك منابع 993-4-4-6- عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت 1003-4-4-9- محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه 1033-5-خلاصه فصل 104منابع 104
"

مطالب دیگر:
📜نشانه های یك نقطه عطف در تاریخ ریاضی و وظایف ما📜تحقیق در مورد هندسه📜تحقیق در مورد هندسه 2📜تحقیق هندسه بردارها📜مقاله نسبیت📜مقاله مینیمم كردن توابع چند متغیره📜مقاله معادلات فرد هولم📜مقاله ریاضیات و بند كفش📜تحقیق در مورد مبحث تابع📜تحقیق در مورد ماتریس📜روش های تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی از منظر معکوس« بایسیان»📜كاربرد روش L1 – تقریب در معادلات انتگرال تكین📜كارایی الگوریتم مسیریابی شكسته شده برای شبكه های چندبخشی سه طبقه📜مقاله عدد طلایی📜تحقیق ریاضیات گسسته📜نامعادلات و نسبت های مثلثاتی📜تحقیق روش گرادیان📜مقاله جبر📜تحقیق توزیع نرمال📜تركیبات و نظریه‌ های گراف📜مقاله تحلیل داده ها📜کلیاتی در مورد ریاضیات📜انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد📜تحلیل تیر خمیده FGM📜تاریخچه اندازه گیری در جهان